Malaysia Good News!

Browsing category

1 minit

66 posts
1 minit

Guna kanabis untuk perubatan, MASA anjur undian nasional

Malaysian Society of Awareness (MASA) yang menekankan usaha meningkatkan kesedaran terhadap potensi kanabis dibangunkan bagi tujuan perubatan sedang menganjurkan undian dalam satu kaji selidiknya sebagai antara usaha mendesak kerajaan memberi kata putus herhubung perkara berkenaan.