1. Tiada lagi penilaian seragam untuk lebih fokus kepada kepelbagaian potensi murid.
  2. Guru boleh memberikan tumpuan penuh kepada tugas mendidik.
  3. Murid bebas dari tekanan di awal usia persekolahan.
  4. Guru dapat menyemai nilai-nilai murni dalam diri murid dengan prinsip values are caught and thought.
  5. Dapat membentuk karekter murid dengan kaedah learning centred.
  6. Dapat membina dan memperkukuh kemahiran 4 M – Membaca, menulis, mengira dan menaakul.
  7. Dapat melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang terdiri daripada permainan, projek mudah, main peranan, bercerita dan kuiz.
  8. Dapat mempertingkatkan bakat, minat, kemahiran dan sahsiah murid.
  9. Guru diberi peluang untuk merancang aktiviti PBD.
  10. Objektif pembelajaran berdasarkan standard yang ditentukan oleh guru mengikut keadaan dan keperluan.